Šv.Mykolas

Žemelės dirbai užbaigti
Ir derlius, antai, suskaičiuotas.
Arkangelas Mykolas tesaugos, dabos,
Kiekvieną iš mūsų gyvenimo keliuos.
Su Dagomis. Atminkime ir puoselėkime protėvių tradicijas.

Teksto autorė: Žvilgsnis į begalybę
Atviruko autorė: Baltoji mūza