Šv. Juozapui atminti

Šventosios šeimos saugotojas ir globėjas,
Šv. Juozapas – Marijos sutuoktinis ir užtarėjas,
Teprimins mums apie globą, rūpestį ir nuolankumą.
Apie amžiną vertybę Dievo apvaizdoj – skaistumą.
Su Juozapinėmis.

Teksto autorė: Žvilgsnis į begalybę
Atviruko autorė: Baltoji mūza