Su Vilniaus gimtadieniu

Vilnius
Įaudrinki mane, kad niekad nepamirščiau
Kalvų bangavimo, taurios dangaus spalvos
Virš tavo gatvių, virš pušų ir viržių,
Virš tavo bokšto išdidžios galvos.

(J. Kunčinas. „Vilniui“)

X