Su Marijos įžengimu į dangų

Su mergelės iėjimo į dangų

Su Marijos įžengimu į dangų

Su gražia švente.

X