Su Jubiliejumi

Šiandieną švęsti susirinko,
Gausa Jus mylinčių žmonių.
Kiekvienas po šilčiausią žodį
Ištars ir apkabins sykiu…
Ir neabejokit – Jūs to nusipelnėt!
Lai padėka aidės, skambės…
Už širdį didelę, kupiną meilės,
Kurią dalinote neklausiant, kiek reikės.

Pažvelkite, kiek šiandien susirinko.
Jums daugel daugel metų palinkėt.
Lai pildysis kiekvienas žodis,
Lai metai vis lėčiau lėčiau skubės…

Sveikiname su gražiu jubiliejumi.

Teksto autorė: Žvilgsnis į begalybę
Atviruko autorė: Baltoji mūza