Su gimtadieniu, Seneli

Už patarimą išmintingą – iš širdies,
Už apkabinimą tvirčiausią – Tėčio,
Už meilę pirmąją, amžina virtusią,
Už rūpestį ir atidumą – be lašo abejingumo.
Už viską Tau dėkoju šiandien, Tėti,
Ir linkiu, kad gimtadienis būtų dosnus:
Kad tai, už ką dėkinga Tau esu,
Sugrįžtų šiandien ir kasdieną su kaupu,
Ir pasaulį Tavąjį įprasmintų džiaugsmu.
Su gimtadieniu, Tėveli.

Teksto autorė: Žvilgsnis į begalybę
Atviruko autoius: El daenor