Spalvingas pasimatymas

Spalvingas pasimatymas

Spalvingas pasimatymas

Suprask, kad pasiliko
Baltas kiemo beržas,
Šakeles vėjas suskaičiuos,
Lapeliai šlamantys prie lango
Dovanos spalvingą
Dienos pasimatymą ir
Niekada meilės neišduos.
Vėl susitiksite sodyboje,
Surasdami gyvenimo žiedus,
Palaistysite sodo laistytuvėliu,
Širdies lašeliais atgaivink
Padovanotas lelijas.

X