Smagaus ryto

Išaušo rytas, jau kvepiantis pavasariu.
Ir mintyse iš naujo – ką jis dovanos…
Diena prabėganti nustebins, o gal vėlei
Patirtimi svarbia apdovanos…
Išaušo rytas… Tebūnie šviesus, sėkmingas!
Ramybė sieloje ir viskas teatlieps aplinkui
Jaukumu ir gerumu žmogaus.
Tebūna diena ši kitokia nei kitos –
Lengvu jausmu, stebuklais teapgaubs.

Teksto autorė: Žvilgsnis į begalybę
Atviruko autorė: Baltoji mūza