Siunčiu bučinį

Laikas, kai esu su Tavimi, man yra dovana;
Tu palietei mano širdį, neliesdamas kūno,
Sugebėjai pamatyti tai, ką saugojau tik savyje.
Tai – gražiausia, ką lig šiol esu patyrusi.
Ir visa to priežastis esi Tu – mano Meilė.

Teksto autorė: Žvilgsnis į begalybę
Atviruko autorė: Baltoji mūza