Saulės auksas

Saulės auksas

Saulės auksu sutviska laukai,
Ji neša mums šviesą ir laimę,
Jos spinduliais džiaugiasi vaikai,
Ji ištirpdo tamsą, šaltį, baimę.

Autorė: Birutė Sol