Policijos dienai

Bėdoje padėti pasiryžę,
Kartais – ir išgelbėti gyvybę.
Šaunūs, stiprūs angelai sargai,
Ačiū Jums už viską tariam nuoširdžiai.
Padėka ir geras žodis šiandien teskambės
Ir visus kelius darbuos drąsa nušvies.

Teksto autorė: Žvilgsnis į begalybę
Atviruko autorė: Baltoji mūza