Pažaiskim lauke

Pažaiskim lauke vaikams sveikinimas

Mažas vabalėlis – gyvas pasaulio stebuklėlis,
Ošia žalias medžio lapas –
– Mielas vaike, labas!
Čiulba, čirškia aplink paukščiai,
Sveikas gyvas, drauge, žaidžiam?

Autorė: Spalvotoji plunksna