Pasveikinkit senolius

senolių-diena

Pasveikinkit senolius

Keičias laikai, įpročiai mainos,
Senoliai tik stebi skubą pasaulio,
Tačiau senoj širdy skamba dar dainos
Apie gamtą pirmykštę, motiną saulę.
Pasveikinkit senąją kartą
Su prasminga švente,
Ranką raukšlėtą pabučiuokit,
Kartu pasėdėkit rudeniniam kieme.