Muzikos diena

Yra pasaulyje kalba nepaprasta – garsų.
Kalba, kuriai paklūsta visos širdys…
Tai – muzika, tai žaismas nuostabus natų,
Apjungiantis išeiti ir paskleisti žinią –
Muzika gyva į tolius lai tesklinda!
Sveikiname muzikantus – įkvėpimo kurti te nestinga.

Teksto autorė: Žvilgsnis į begalybę
Atviruko autorė: Baltoji mūza