Mama, su gimtadieniu!

Mama, mieloji, gimtadienio dieną
Tariu Tau šiuos žodžius:
Ačiū iš širdies Tau, mano saule,
Kad Tavo dėka esu šiame pasauly.
Kad savo meile apglėbi kaskart,
Kad išmintimi savąja nukreipi
Gyvenimo keliuos nepasiklysti.
Ir visada žinai net tai, ką lūpos tyli,
Nes Tu mama, kurią be galo myliu.
Sveikinu, brangi Mamyte.

Teksto autorė: Žvilgsnis į begalybę
Atviruko autorė: Baltoji mūza