Kūčių vakarui

Laužydami kalėdaičius tyliai padėkokim,
Tiems, kurie sunkiu metu tikėjimo išmokė.
Ir prisiminkime su šypsena, žodžiu gražiu,
Visus, kurie šiandieną nebėra kartu.
Tebus šis vakaras įprasmintas šviesa;
Linkėkime vieni kitiems gyvenimo su
meile, gerumu, tiesa.

Su Kūčiom. Su Gimimu.

Teksto autorė: Žvilgsnis į begalybę
Atviruko autorė: Baltoji mūza