Kūčių angelas

Kučių-Angelas

Kūčių angelas

Tegul šventė atneš tau ramybę
Ir angelas Kūčių teužmiega ramus,
Pūgoj piktoj nepaklydęs,
Suradęs gerų žmonių namus.

Eil. autorė: Birutė Sol

X