Klaipėdai

Viduramžių dvasia atgimsta dieną šią,
Kai mename mes jūros miestą.
Didinga Klaipėda, jau amžius tu gyva
Iš kartos į kartą didžiai mylima.
Klestėk dar daugel metų,
Tesugrįžta pirmykštė galia.
Su Klaipėdos miesto diena.

Teksto autorė: Žvilgsnis į begalybę
Atviruko autorė: Baltoji mūza