Kelionių laivas

Kelionių laivas

Tegul kelionių laivą pagauna upelis sraunus,
Tegul kelionėje nelaimių jokių nebus.

Autorė: Birutė Sol