Jaunystės šokis

Jaunystės šokis

Jaunystės šokis atvirukas

Jaunystės šokio sūkury pajausk visus jausmus,
Sklaidyk ir gainiok liūdesį, blaškyki nerimo šešėlius,
O kai užgros svajingą valsą, – sugauki meilės gėlę
Ir pasodinki ją, kad nuolat ji žydėtų!

Autorė: Spalvotoji plunksna

X