Jaunavedžiams

Eikite gyvenimo keliu kartu su Dievu. Tenušviečia tikėjimas negandas, išsklaido audras ir neleidžia išblėsti jausmui, kuris sujungė Jūsų širdis jo akivaizdoje. Telydi meilė ir visokeriopa gausa.

Teksto autorė: Žvilgsnis į begalybę
Atviruko autorė: Baltoji mūza