Gyvybės dienai paminėti

Kas prasmingesnio žmogui už gyvybę?
Už galimybę patirti šio gyvenimo didybę?
Branginkime ir saugokime ją ne tik šią dieną,
Nes gyvybė žmogaus – nuostabi dovana,
Kurios vertas kiekvienas.

Teksto autorė: Žvilgsnis į begalybę
Atviruko autorė: Baltoji mūza