Gražių švenčių – sveikinimas su Kalėdom

sveikinimas

Sveikinimas su Kalėdom ir Kūčiomis

Prie stalo susirinkome šį vakarą visi;
Dabar kiekvienas laušim kalėdaitį.
Ir minutėlę kartu pabūsime tyloje,
Padėkosime Dievui, kad šiandien
Esame visi drauge sveiki ir stiprūs.
Vėliau, paliksime gabalėlį kalėdaičio
Tiems, kurie mus stebi danguje.
Štai toks Šv. Kūčių vakaras, mieloji,
Kuriame artimųjų bendrystė ir gerumas.

Kuriame prisimename Dievo buvimą šalia
Ir besąlyginę meilę kiekvienam iš mūsų.

Teksto autorė: Žvilgsnis į begalybę
Atviruko autorė: Baltoji mūza