Globėjas Florijonas

Globėjas Florijonas

Nebijokite nesėkmių ir gaisro,
Turime globėją šventą mes,
Jis pavojų niekuomet nepaiso
Į rytojų saugų nelaimėje nuves.

Autorė: Birutė Sol

X