Gimtosios kalbos dienai

Ar dažnai kalbi sava kalba,
Ar bemiela tava Gimtoji?
Ar vis dar išmanai, gerbi ją
Ir barbarizmų nevartoji?
Paskęsti josios skambesy,
Kuriuos girdi save…
Žinai – kalba gimtoji –
Nedaloma dalis Tavęs.
Todėl šią gražią – kalbos dieną,
Mes norim tarti sau ir Tau:
„Lietuviškai ištartas žodi,
Gyvuok, aidėk šaly gimtoj!“.

Teksto autorė: Žvilgsnis į begalybę
Atviruko autorius: Baltoji mūza