Džiugaus verbų sekmadienio

Džiugus metas – Verbų sekmadienis,
Vėl pasibeldė į širdies namus…
Atgimsta viskas, kas žiemos laike užgęsta;
Atgimsta šiandien maldoje žmogus.
O laikas… jis ir vėl skriete teskrieja,
Nešdamas šventąją, palaimingą žinią,
Kad netrukus grįš į žemę Dievo sūnus
Ir šventė Didžioji vėl aplankys namus.
Linkime šviesaus Verbų sekmadienio ir laimingų artėjančių Šv. Velykų.

Teksto autorė: Žvilgsnis į begalybę
Atviruko autorius: Baltoji mūza