Daug bitelių

Daug bitelių

Daug bitelių

Daug bitelių gyvena mūs šaly,
Aviliuose jos viešpatauja,
Lyg didžiulėje jaukioj pily
Skriaido, šoka ir linksmai puotauja.

Su bičių diena!

Autorė: Birutė Sol

X