Trumpas sms sveikinimas jam “Laba rytas”

Trumpas sms sveikinimas jam “Laba rytas”

Tau, Brangusis.

Kaip ryto varpelis
Suskambi sode,
Skubu pasitikti
Su meilės krepšeliu
Ir miela šypsena.

eil. autorė Raimonda Taškūnaitė