Ryto saulė

Ryto saulė

Labas rytas, sako ryto saulė.
Čiulba paukščiai, dieną kviesdami…
Naujas rytas pamažu vėl aušta
Ragindamas busti, švęsti, džiaugtis…

Labas rytas, Tau tariu šiandieną.
Lai šypsosis žmonės, o darbai sunkieji
Taps lengvi, greiti ir paprasti.
Lai gamta pakvies į glėbį vėlei
Pasidžiaugti ja – gyvybės ugnimi.

Autorė: Žvilgsnis į Begalybę