Debesėlio kelionė

Debesėlio kelionė

Ėjo zuikis takeliu
Užvertęs galvą
Ir pamatė baltą savo draugą:
„Debesėli, kur skubi? –
Paklausė jis, –
Juk diena tokia graži ir nuostabi.“
„Ak, zuikeli, sveikas gyvas,
Atleiski, ilgai kalbėti negaliu,
Skrendu seselę Saulę pasitikti
Ir nunešti jai gražių gėlių.“

Autorė: Birutė Sol