Besmegenių puota

Besmegenių puota

Nulipdei tu sniego senį,
Tobulą, apvalų, baltą
Ir dabar norėtumei pakviesti
Jį vidun, paskolintum net tėčio paltą.
Tačiau jau senio net pėdų nebėra,
Jis išėjo ten, kur besmegenių
Rengiama puota.

Autorė: Birutė Sol