Trumpas sms pasveikinimas «Mieloji»

Trumpas sms pasveikinimas «Mieloji»

Tau, mieloji,
Tavo vardas nuostabus,
Prisiminsi, kai šaukiu,
Nes atskubi gyvenimo takeliu,
Dovanoji prasmingus
Širdies žodelius.

Autorė: Raimonda Taškūnaitė

X