Gimtadienio sveikinimas merginai

Nuotaikingas gimtadienio sveikinimas merginai

Išaušta naujas rytas,
Padūksta Tavo svajos.
Jaunystėj taip triukšmingai
Skrajoja mintys žavios.
Lengvai viltis plasnoja ir
Džiaugsmą dovanoja.
Tvirtai prabyla ryžtas –
Tau eit pirmyn sušvitęs.
Ir šoka linksmas rytas,
Jaunystės pašokdintas.
Visom spalvom liepsnoja
Gimtadieniui prašvitus.

Eil. autorė: Spalvotoji Plunksna

X