Šeimos židinys

Šeimos židinys

Gyvenimo kartu platybėse atminkit,
Kad santykiai, it gėlės –
Gražiausiai sužydės,
Kai meile, švelnumu apgaubsit
Ir padėkosite už viską iš širdies.
Tad sukaktuvių dvyliktųjų proga
Pažvelkite į vienas kitą su dėkingumu
Už tai, kad šiam pasauly susitikot
Ir sielų artume laimę aptikot.
Gražių sukaktuvių!

Autorė: Žvilgsnis į Begalybę