Taikos sparnai

Taikos sparnai

Pragyvenę visą amžių,
Verti gražiausių žiedų,
Nes sutuoktinių gyvenimas
Kaip skrendantis balandis
Paliks žemėje taikos sparnus.
Plunksnomis sugebės
Užrašyti vardus,
Nes pirmos raidės
Širdingai parašytos
Atvers ilgam dovanotus
Senovinius albumus.

Autorė: Raimonda Taškūnaitė

X