Kartu

Kartu

Metų dvylika kartu jau nugyvenot,
Kartu liepsnojote, kartu rusenot.
Tegu dienos jums bus šviesios, be apgaulės,
Tegu jūsų meilės tvirtimu žavėsis net pasaulis.
Nuoširdūs sveikinimai sukaktuvių proga.

Autorė: Birutė Sol