Lyg vienas medis

Lyg vienas medis

Gyvenimo drauge neišmokstame iš anksto,
Turime kasdien priimti iššūkius, suklydimus.
Taip kaip medį vėjas piktas lanksto,
Taip ir negandos draugystėje palaužti gali mus.
Tačiau jūs abudu mokat kurti šviesą,
Mokata pakentėt, suprast, atleisti,
Gerbiat vienas kitą, nes mylit tiesą
Ir galite kartu lyg vienas medis
Šakas į dangų tiesti.

Autorė: Birutė Sol