Aliumininės vestuvės

Aliumininės vestuvės

Lai žodžiai sveikinimo būna laiminantys, taurūs,
Lai išsipildo viskas, ko linkės
Draugai, vaikai ir artimieji brangūs
Šių sukaktuvių proga tebūnie viskas kupina širdies.
Sveikiname!

Autorė: Žvilgsnis į Begalybę