Tik vienas žodelis

Tik vienas žodelis

Tik vienas žodelis
Ir suprantame
Vienas kitą laiku,
Nes meilės paukštelis
Pakelia šventinius sparnelius.
Jo vilties plunksnelės
Palieka lankstumo tikslus,
Kad spindintys pagarbos lašeliai
Visada primintų rudenėlio krantus,
Nes čia sušlamėjo berželiai balti,
Kai tyliai pasivaikščiodami
Supratome, kad vestuvėse
Privalės dalyvauti visi.

Autorė: Raimonda Taškūnaitė