Vestuvinė dienelė

Vestuvinė dienelė

Skaisti vestuvinė dienelė
Pakvies pakelti taureles,
Linkės gražiausio
Ir ištikimiausio žiedo,
Rankelės lies
Žaliąsias rūteles.

Autorė: Raimonda Taškūnaitė