Sveikinimas su vestuvėmis svečiams » Vestuvių puotos varteliai»

Sveikinimas su vestuvėmis svečiams » Vestuvių puotos varteliai»

Baigsis pasivaikščiojimai

Po parkus ir sodybas,

Nes nusprendėme kartu

Sukviesti giminaičius į svečius,

Atidaryti Vestuvinės puotos vartelius.

X