Sveikinimas su vestuvėmis svečiams ” Vestuvių puotos varteliai”

Sveikinimas su vestuvėmis svečiams ” Vestuvių puotos varteliai”

Baigsis pasivaikščiojimai

Po parkus ir sodybas,

Nes nusprendėme kartu

Sukviesti giminaičius į svečius,

Atidaryti Vestuvinės puotos vartelius.