Griebkime roges
Griebkime roges Nebūkime liūdni ir iš šalčio pastirę, Griebkime roges, pačiūžas, slides, Bėkim į lauką, į pievą, į girią, Juk šiandien pasaulinė sniego diena! Autorė: Birutė Sol
Be sniego liūdna
Be sniego liūdna Be sniego gyventi liūdnoka, Jis dovanoja skraistę miškams, Jis elegantiškai padangėj šoka, Jis neša sapnus tėvams ir vaikams. Be sniego čiuožinėti negalime, Be sniego žiema ne žiema, Todėl…