Šiandien pusiaužiemis
Šiandien pusiaužiemis Šiandien stebėki orą po pietų – Jis žiemos baigtuvių būdą lemia, Lauki namuose keistų svečių, Nes žalčiai plieka šaltą žemę. Gali jau kurstyt šviesią viltį Apie pavasarį, naujus…