Mylimas Klaipėdos kraštas
Mylimas Klaipėdos kraštas Skinu jam žiemos sodo gėles, Glaudžiuos prie jo širdim tyra, Tik jam dovanoju mintis gilias, Nes jis toks tik vienas yra, Jūros oru kvėpuojantis, Gamtos nuostabios išpuoštas…