Tik kartą metuose
Tik kartą metuose Kalėdos būna tik vieną kartą metuose. Tad linkiu jums tiek laimės, kiek jos nesutilps jokiuose žodžiuose, tiek gerų akimirkų, kad užtektų prisiminti…
Pasidžiaukime, kad esame kartu
Pasidžiaukime, kad esame kartu Pakelkime taures už vaikystę, jaunystę, brandą ir senatvę. Palinkėkime vieni kitiems sveikatos, laimės ir pinigų. Bet užvis svarbiausia – pasidžiaukime, kad…
Už gerus dalykus
Už gerus dalykus Už Kalėdų sniego baltumą, Už senelio žandų raudonumą, Už draugus, kurie šiandien šalia, Už puikias dovanas po mūsų egle! Autorė: Birutė Sol
Už žmogų, kuris tiki stebuklais
Už žmogų, kuris tiki stebuklais Keliu šią taurę už žmogų, kuris kartą gyvenime privertė mane ištarti: „Taip, mano draugai, Kalėdų senelis egzistuoja.“
Šventinė nuotaika
Šventinė nuotaika Jo žandai bus rožiniai, o nosis lyg vyšnia, Jis iš raudono maišo dovanas trauks iš lėto tyčia, Kalėdų senio barzda bus balta lyg sniegas, Ir žinosime,…
Senelio siluetas
Senelio siluetas Prie lango prilipęs esi lyg snaigė, Nes nori pamatyti Kalėdų senelį. „Ko jis velka kojas lyg sraigė? Kur padėjo tą raudoną maišelį?“ Tik štai suspindi mėnulio šviesa Ir…
Kur dovanos mūsų?
Kur dovanos mūsų? Vaikučiai miega, tik nosys kyšo, Sapnai apie Kalėdų senelį atpūškuoja, Staiga sapne senelio maišas suplyšo, Pabirusių dovanų zuikis rinkt atšuoliuoja. Bet štai jau žadina vaikus mama, Mažieji…
Namuose tyku
Namuose tyku Prieš pat Kalėdas tą naktelę Namuose tyku ramu, Išgirst gali nebent sucypsint pelę Arba močiutę einančią taku Į Kristaus namą. Raudonos kojinės jau kabo Ir tu žinai, kad kitą…
Kalėdų kvapas
Kalėdų kvapas Jauti, Kalėdom kvepia? Jaučiu, bet ar tikrai? Kalėdos kvepia… Nauja viltimi? Jos kvepia ir… Tyla? Tylia naktim… Kai visi tiki ateitim. Kuo dar jos kvepia? Ramybe gal… Kalėdos kvepia Ramia, tylia viltim. Autorė: Birutė Sol
Šventos, Šventos Kalėdos
Šventos, Šventos Kalėdos Tai Kalėdos, Šventos Kalėdos, Taip, tai Šventos, Šventos Kalėdos, Tai metas, kai kojinės kabo namuos, Ir gražios žvaigždės žybsi danguje. Tai metas, kai lauke daug sniego Ir…
Trūksta tik tavęs
Trūksta tik tavęs Sidabrinė eglė kambary jau švyti, Dovanos Kalėdų šnibždas tarp savęs, Liūdesį ir nerimą mes skubame išvyti, Viskas tobula, trūksta tik tavęs. Autorė: Birutė Sol
Kalėdinis stalas
Kalėdinis stalas Sode maži paukšteliai kapsto baltą sniegą, Juokiasi vaikai linksmi jaukiajam kambary, Šunelis prie Kalėdų stalo tingiai miega, Tėvelis su egle įvirtęs šaukia: „Prasidėki, švenčių šurmuly!“ Autorė: Birutė…
Kalėdinis vokas
Kalėdinis vokas Sniegas paslėpė jau žalią gamtą, O aš slepiu kalėdiniam voke laiškelį, Žodžius jame sudėtus širdis mana supranta, Pas mane parodys tau jis kelią. Autorė: Birutė Sol
Kalėdinės gėlės
Kalėdinės gėlės Sakysite, Kalėdos ir gėlės yra du nesuderinami dalykai. O ir apskritai, kas yra tos kalėdinės gėlės? Juk šaltuoju metų laiku mūsų krašte žiedų…
Kalėdos kartu
Kalėdos kartu Na, kodėl liūdi tenai kamputy? Ar nenori su mumis linksmai pabūti? Kalėdų šventę sutikt kartu, Sėdėti jaukiai su draugais ratu. Autorė: Birutė Sol
Jau papuošė eglutę
Jau papuošė eglutę Mieste jau papuošė eglutę Žaislais, girliandom ir lemputėm. Visus praeivius džiugina jinai, Nes šviečia tarsi Saulės spinduliai. Saulutė tu esi, o ne eglutė, Mus džiugini kasdien savom…
Vien džiaugsmas
Vien džiaugsmas Lange Kalėdų angelas jau šviečia, Kvapai gardžiausi, šiluma į vidų kviečia, Svečiai prie durų sniegą nusibrauks Ir žinos, kad čia vien džiaugsmas lauks. Autorė: Birutė Sol
Gerasis Kalėda
Gerasis Kalėda Kalėdų seniu apsirengti man nereikia, Aš ir taip lyg maišas pilnas dovanų, Mano švelnūs žodžiai teigiamai visus paveikia, Nes esu aš doras ir turiu gerų draugų! Autorė:…
Dovanėlė tau
Dovanėlė tau Dovanėlę puikią tau, brangusis, aš turiu, Tačiau sulaukt turėsi, kada išauš Kalėdų rytas, O eilėraštį tau skirtą dar tik kuriu, Bus jis linksmas, gyvas, neskaitytas. Autorė: Birutė…
Žvaigždės nematytos
Žvaigždės nematytos Laikraščiai jau rašo: „Išaušo Šventų Kalėdų rytas“, Zylutė trupinėlio duonos prašo, Danguje sužibo žvaigždės nematytos. Autorė: Birutė Sol
Matau žiemą
Matau žiemą Matau per langą baltą žiemą, Nešioja vėjas šaltą sniegą, Pūga taip siaučia už langų, Net neaišku, ar ryte sulauksim dovanų. Kažin ar Kalėdų senio rogės neužklimps, Ar nuožmi…
Žiemos šventės šmaikščiai
Žiemos šventės šmaikščiai Štai poetas rankon ima plunksną Ir pats nežino dar, ką reikės su ja rašyt, Bet greit suranda, ko nėra parašęs, Ir savo mintis paverčia jis…
Baltas šerkšnas
Baltas šerkšnas Baltas šerkšnas už langų, Krenta snaigės ant delnų, Motulės dovanėlės Suspindi kaip žaisliukai ant šakų. Autorė: Raimonda Taškūnaitė
«Vilties lange»
«Vilties lange» Vilties lange Suspindi stebuklingos snaigės, Jos krenta ant sušalusių stiklų, Širdelė laukia pirmos dovanėlės, Nes balta sniegena jau kelia sparnelius. Kankorėžiai ant sidabrinių eglių Puošia viršūnes po šaltų pūgų, Uždegusi…