Aldonai
Aldonai Suspindi vilties žvaigždės Ir lauki ramios nakties, Sapnuose būsiu baltu angelu, Padovanosiu daug vilties. Tai TAVO, Aldona, kelias ir dangus, Šilti saulutės spinduliai, Palaiminti žingsneliai gailestingumu Ir spindintis širdies lietus. Žemė suspindės…