Senelio siluetas

Senelio siluetas

Prie lango prilipęs esi lyg snaigė,
Nes nori pamatyti Kalėdų senelį.
„Ko jis velka kojas lyg sraigė?
Kur padėjo tą raudoną maišelį?“
Tik štai suspindi mėnulio šviesa
Ir pasimato mielas siluetas lauke,
Jis skuba pas tave, tikra tiesa
Ir nori su Kalėdom pasveikint tave.

Autorė: Birutė Sol