Kur dovanos mūsų?

Kur dovanos mūsų?

Vaikučiai miega, tik nosys kyšo,
Sapnai apie Kalėdų senelį atpūškuoja,
Staiga sapne senelio maišas suplyšo,
Pabirusių dovanų zuikis rinkt atšuoliuoja.
Bet štai jau žadina vaikus mama,
Mažieji klausia: „Kur dovanos mūsų?“
Ir veikiai išspręsta ši dilema –
Senelis jau rogėse, jau šypsos į ūsą.

Autorė: Birutė Sol