Kalėdų kojinė

Kalėdų kojinė

Naktis, tamsi labai naktis,
Tik pramerkęs akį žiūriu aš,
Kaip dovana į kojinę kalėdinę įkris,
Jei tik senelis tokią didelę paneš.

Autorė: Birutė Sol