Šilti kalėdiniai linkėjimai

Šilti kalėdiniai linkėjimai

Kas ten spindi mirguliuoja vakaro lange?
Tai šventinė viltis skaisti nemiega.
Kas tokie ten lekia per pusnynus
Niekais paversdami net sniegą?
Tai šilti kalėdiniai linkėjimai
Pas tave, brangus, atbėga.

Autorė: Birutė Sol